RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Broker House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-834), przy ul. Pańskiej 73;
W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres biuro@brokerhouse24.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Broker House sp z oo., w związku z wykonywanym przez spółkę pośrednictwem nieruchomościowym–na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
c)w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej, jako Umowa)–na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
d) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego -mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) - realizujący zadania wynikające z zapytania ofertowego lub w celu udzielenia innych szczegółowych informacji zawartych w serwisie lub podjęcia działań celem zawarcia umowy pośrednictwa;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania oraz do archiwizacji;

5) Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem możliwości skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe bądź przesłania oferty;

 

7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8) Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@brokerhouse24.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
9) Na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

10) W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11) Przetwarzane danych: a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania; b) działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach; c)przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem Umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji – gdy Umowa nie zostanie zawarta. Jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami d) przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

Broker House sp. z o.o., z siedzibą 00-834 Warszawa, ul. Pańska 73, KRS 0000483573, NIP 1132875730 tel. 506744417

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem